5 วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน

5 วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน

จากการสำรวจพบว่า มีเพียง 1 ใน 3 ของพนักงานเท่านั้นที่รู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับบริษัท

แล้วบริษัทควรจะทำอย่างไร ในยุคที่ “ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านาย-ลูกน้อง นั้นเปลี่ยนไป”

บทความจาก World economic forum (https://www.weforum.org/agenda/2019/01/rules-for-employers-employees-trust-each-other-again) บอกว่า.. ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย หรือ พนักงาน ทั้งคู่ยังต้องการ “ความมั่นคงซึ่งกันและกัน” เจ้านายก็ต้องงาน, ความสามารถ และ performance ที่ดี ส่วนพนักงานเองก็ต้องการความมั่งคงด้านการเงินและสถานที่ทำงาน

ผมไล่อ่านและ search ไปจนถึง World best employer of 2018 เพื่อหาว่า แล้วใครล่ะเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฐานะเจ้านายที่มีต่อพนักงานในปี 2018

ข้อมูลไม่ค่อยน่าตกใจเมื่อพบว่าอันดับ 1 คือ “Alphabet” บริษัทแม่ของ Google

ตามด้วย Microsoft, Apple และ Walt Disney …

แต่ที่น่าตกใจคือ ธนาคารกสิกรไทย ติดอยู่ในอันดับที่ 8 และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ติดอยู่อันดับที่ 20 !!!

กลับไปที่ world economic forum อีกครั้ง…

เค้าบอกว่า การที่บริษัทจะทำให้พนักงานรู้สึก engage หรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทได้นั้น บริษัทต้องสร้าง 5 สิ่งดังนี้..

1. Purpose driven

การทำงานที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำงานไปวัน ๆ การสร้างให้เห็นภาพว่าเป้าหมายของการทำงานแล้วแท้จริงมีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร

2. Multi-dimentional growth

การเติบโตในหลากหลายมิติ ความสามารถที่เพิ่มขึ้นมากกว่าด้านที่เค้าทำประจำอยู่ด้านเดียว

3. Benefits that meet demands

สวัสดิการที่จำเป็นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพหรือแม้แต่การให้กู้เงินเพื่อเรียนต่อ

4. Inspired leadership

หัวหน้าต้องมีความเข้าใจในตัวพนักงาน ต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาได้และเข้าถึงได้ง่าย

5. Environment that embraces diversity

ความแตกต่างในหลากหลายสถานะในที่ทำงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญ การที่ทำให้พนักงานสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขและพูดถึงเรื่องของตัวเองได้อย่างไม่รู้สึกแปลกแยกคือสิ่งที่พนักงานต้องการ

รู้แบบนี้แล้ว คงต้องรีบกลับไปปรับบริษัทโดยไวเลยครับ

Up Next:

6 คำถามที่เสียดายน่าจะตอบให้ได้ก่อนอายุ 30

6 คำถามที่เสียดายน่าจะตอบให้ได้ก่อนอายุ 30