Side Project ถึงเวลาของ “งานนอก”

งานนอก หรือ งาน Side Project คือหนึ่งในงานที่ทุกคนต้องเริ่มมี เริ่มทำได้แล้ววันนี้ เพราะ ณ วันนี้เราจะเห็นถึงความได้เปรียบของคนที่มีงานนอก หรืองาน Side Project มันมีส่วนทำให้พวกเขาสามารถปรับตัวเองได้ง่ายและรวดเร็ว เมื่อสถานการณ์โลกในวันนี้ไม่เหมือนเดิม