Speech ของ ทิม คุก ที่ตรงไปตรงมา ชัดเจน และดีที่สุดครั้งหนึ่ง

Speech ของ ทิม คุก ที่พูดถึงสิทธิส่วนบุคคลถือเป็นหนึ่งใน speech ที่ดีที่สุดและเป็นการต่อกรกับ Facebook ได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา

การโทรออกครั้งแรกของ iPhone โดย Steve Jobs คือการโทรหา Starbucks

เมื่อ Steve Jobs ทำการโทรศัพท์หา Starbucks เพื่อสั่งกาแฟลาเต้ 4,000แก้ว เรื่องราวที่น่าสนใจไม่ได้อยู่ที่การทำ prank call ของ Steve Jobs แต่เป็นมุมมองที่ได้เห็นจากพนักงานผุ้รับออร์เดอร์