5 เหตุผลทำไมอ่านหนังสือถึงดีกว่าที่คุณคิด

5 เหตุผลทำไมอ่านหนังสือถึงดีกว่าที่คุณคิด

บทความนี้แปลคร่าว ๆ มาจากเว็บไซต์ World Economic Forum “5 reasons why

Viagra E Terapia Anticoagulante

reading books is good for you” https://www.weforum.org/agenda/2019/06/5-reasons-why-reading-books-is-good-for-you

ทำให้อายุยืนขึ้น

จากผลวิจัยพบว่าผู้ที่อ่านหนังสือมีอายุที่ยืนยาวขึ้นมากกว่าผู้ที่ไม่ได้อ่านมากถึง 23เดือน หรือเกือบ 2ปี

ทำให้คุณจำได้ดีกว่า

การอ่านหนังสือจะทำให้คุณสามารถจำได้มากกว่าการอ่านจากสื่อดิจิทัล การศึกษาของประเทศนอร์เวย์พบว่านักศึกษาที่อ่านหนังสือสามารถทำคะแนนได้ดีกว่านักศึกษาที่อ่านจากสื่อดิจิทัล

(ผมเองเคยอ่านจากหนังสือของญี่ปุ่นที่พูดถึงเรื่องการอ่านอย่างไรให้จำได้ หนังสือเล่มนั้นก็บอกเช่นกันว่า การอ่านจากหนังสือจริง ๆ จะทำให้เราจำได้มากกว่าการอ่านจากดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น ebook หรือเว็บไซต์)

ทำให้มีความรู้มากขึ้น

การอ่านจะช่วยทำให้คุณมีความรู้ความสามารถมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเขียนอ่าน ด้านตัวเลข และ การแก้ปัญหา ซึ่งหลาย

Viagra Originale Senza Ricetta

ๆ skill

Muse Erektile Dysfunktion

เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องการในอาชีพการงานในอนาคต

ทำให้คุณพบคำศัพท์ใหม่ ๆ

แน่นอนว่าการอ่านจะทำให้เราได้ฝึกฝนการอ่าน รวมถึงคำศัพท์ใหม่ ๆ (โดยเฉพาะการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ) ทำให้เหมือนคุณยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ได้ทั้งความรู้ใหม่ และได้พัฒนา skill การอ่านและเพิ่มเติมคำศัพท์ด้วยภายในเวลาเดียวกัน

ช่วยฝึกสมอง

การอ่านจะทำให้สมองไม่เสื่อมถอยลงได้ง่าย ๆ การอ่านทำให้สมองได้ทำงาน ฝึกสมาธิ และห่างไกลจากปัญหาที่เกี่ยวกับสมอง

Up Next:

If you don’t understand people, you don’t understand business พัฒนาธุรกิจ 4 ด้านด้วยการเข้าใจมนุษย์

If you don’t understand people, you don’t understand business พัฒนาธุรกิจ 4 ด้านด้วยการเข้าใจมนุษย์