คำตอบของการทำงานให้มีความสุข

คำตอบของการทำงานให้มีความสุข

หนึ่งในคำถามสำคัญในหนังสือ How will you measure your life คือคำถามที่ถามว่า..

“เราจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าเราจะมีความสุขกับอาชีพการงาน”

ซึ่งหนึ่งในทฤษฎีที่ อ. Clayton M. Christensen ผู้เขียน ได้ยกขึ้นมาเพื่อค้นหาคำตอบของคำถามนี้คือทฤษฎีของ Frederick Herzberg ที่บอกว่าสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขกับอาชีพการงานคือ..

โอกาสที่จะได้เรียนรู้ศึกษา (Opportunity to learn)

ความรับผิดชอบที่งอกงามตามมา (Grow in Responsibilities)

อุทิศตนเพื่อผองชนทั่วหล้า (Contribute to Others)

ปวงประชาชื่นชมในผลงาน (Recognized for Achievements)

เมื่อรู้ดังนี้แล้ว ในฐานะคนทำงาน

Anabolic For Sale

เราสามารถค้นหา ทะเยอทยานเพื่อสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องรอใครมาป้อน เพื่อทำให้งานที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นงานที่มีความสุข

ตรงกันข้าม ถ้าเรามีทีมงาน มีคนที่ต้องดูแล ต้องมั่นเช็คปัจจัยทั้งสี่นี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสุขระหว่างการทำงาน

** Credit บางส่วนจากเนื้อหาในหนังสือ “How will you measure your life” โดย สนพ. openbooks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Up Next:

ทำให้ทีมอยากเรียนรู้ตลอดเวลาได้อย่างไร

ทำให้ทีมอยากเรียนรู้ตลอดเวลาได้อย่างไร