คำตอบของการทำงานให้มีความสุข

คำตอบของการทำงานให้มีความสุข

หนึ่งในคำถามสำคัญในหนังสือ How will you measure your life คือคำถามที่ถามว่า..

“เราจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าเราจะมีความสุขกับอาชีพการงาน”

ซึ่งหนึ่งในทฤษฎีที่ อ. Clayton M. Christensen ผู้เขียน ได้ยกขึ้นมาเพื่อค้นหาคำตอบของคำถามนี้คือทฤษฎีของ Frederick Herzberg ที่บอกว่าสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขกับอาชีพการงานคือ..

โอกาสที่จะได้เรียนรู้ศึกษา (Opportunity to learn)

ความรับผิดชอบที่งอกงามตามมา (Grow in Responsibilities)

อุทิศตนเพื่อผองชนทั่วหล้า (Contribute to Others)

ปวงประชาชื่นชมในผลงาน (Recognized for Achievements)

เมื่อรู้ดังนี้แล้ว ในฐานะคนทำงาน

Anabolic For Sale

เราสามารถค้นหา ทะเยอทยานเพื่อสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องรอใครมาป้อน เพื่อทำให้งานที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นงานที่มีความสุข

ตรงกันข้าม ถ้าเรามีทีมงาน มีคนที่ต้องดูแล blood flow ต้องมั่นเช็คปัจจัยทั้งสี่นี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสุขระหว่างการทำงาน

** Credit บางส่วนจากเนื้อหาในหนังสือ “How will you measure your life” โดย สนพ. openbooks

Up Next:

ทำให้ทีมอยากเรียนรู้ตลอดเวลาได้อย่างไร

ทำให้ทีมอยากเรียนรู้ตลอดเวลาได้อย่างไร